TUẦN LỄ KHUYẾN MÃI Mừng 8/3/2020


Từ ngày 7/3/2020 – 13/3/2020, mua 2 camera bất kỳ quý khách hàng được nhận thêm 1 camera (*).
=> Với mỗi đơn hàng trên 5.500.000 đồng Quý khách sẽ được nhận thêm ổ cứng 500 GB

(*) chương trình không áp dụng cho những khuyến mãi giảm giá khác và sẽ kết thúc sớm nếu hết sản phẩm trong chương trình

940,000 
1,100,000 
520,000 
1,720,000 
940,000 
1,100,000 
2,060,000 
3,060,000 
2,580,000 
1,440,000